Hvad...  - er coaching egentlig  - er vores etik og standarder 

Hvad er coaching egentlig?

Udforsk nutiden – design fremtiden

Coaching er et udviklingsværktøj, som i øjeblikket anvendes i enhver tænkelig sammenhæng, hvor der skal opnås målbare resultater. Det er ikke er tilfældigt, for coaching er en fantastisk effektiv metode til at nå nye mål - og ofte er processen langt kortere end forventet.

Coaching er et værktøj, som kan medvirke til at maksimere præstationen hos den enkelte eller i grupper i både i det professionelle og det private liv.

Med udgangspunkt i den overbevisning, at de rigtige svar og løsninger for os selv kun findes i os selv, får vi mulighed for at undersøge, hvad vi kan gøre for at få det, vi virkelig ønsker.

En klog mand sagde engang: ”Når vi gør de samme ting, som vi altid har gjort, får vi de samme resultater, som vi altid har fået”. Det interessante er derfor netop at kigge på, hvad vi kan gøre i stedet, hvis vi vil opnå det, vi virkelig ønsker. Kigge nye steder, afprøve nye metoder.

De svar vi finder, skal omsættes i konkrete handlinger, som bidrager med nye positive erfaringer til vores erhvervs- eller privatliv. Dette giver fokuspersonen både lyst og mod til at forfølge højere mål og større drømme.

Svaret på, hvorfor coaching virker, skal måske findes indenfor hjerneforskningen. Hensigten med coaching er, at den coachede skal blive klogere på sig selv og blive bedre til noget. Vi får det område i hjernen (Amygdala), som normalt fortæller os, når noget er ”farligt” ved at stresse os, til at slappe af. Når pandelapperne, som bygger bro mellem følelserne og fornuften arbejder sammen med Amygdala, slapper vi af og tør sætte ord på vores udfordringer, ønsker, problemstillinger og drømme – og vi forstår det fornuftige i at gøre noget andet, end det vi plejer.
En coach er katalysator for denne proces, som udmunder i, at fokuspersonen definerer de mål, delmål og den altafgørende motivation, der skal til, for at man kan påbegynde rejsen.

Videnskabelige undersøgelser viser, at en gennemsnitsmedarbejder rummer potentiale til minimum 30 % ekstra arbejde. Opgaven er at finde frem til, hvordan dette potentiale frigives. Hvad er skal der til for at øge effektiviteten hos den enkelte medarbejder? Det er vigtigt både at se sit eget ekstra potentiale, men mindst lige så vigtigt er det at blive set. Coaching er et effektivt værktøj til at finde disse svar - og hvis vi derudover tænker på at glade medarbejdere løser deres arbejdsopgaver 60 % bedre end negative, ja hvad venter vi så på?!
 

Forside