Hvilke...  - individuel coaching  - team coaching  - idrætscoaching  - kurser  - coaching i teori og praksis  - teamcoaching kursus  - stress og coaching 

Kurser

Vores coaching kurser er bygget op af moduler á to dages varighed, og på nuværende tidspunkt har vi tre kurser indenfor generel coaching, et teamcoaching kursus samt et modul omkring Stress og coaching.

Begrebet coaching har været godt slidt et par år - så slidt at de konsulenter og terapeuter m.m., der før kaldte sig selv coaches nu igen er blevet til konsulenter og terapeuter. En udfordring ved coaching er, at den coachende tilgang ikke umiddelbart kan læres gennem deskriptiv undervisning, men derimod udelukkende gennem en normativt designet udviklingsproces.

Derfor er Catalyzators coaching moduler også opbygget som en kombination mellem teori og praksis, idet Catalyzator finder det særdeles vigtigt at den teoretiske viden også er praktisk anvendelig.

 

Kursusbeskrivelser


 

Forside