Hvilke...  - individuel coaching  - team coaching  - idrætscoaching  - kurser  - coaching i teori og praksis  - teamcoaching kursus  - stress og coaching 

Teamcoaching

Teamcoaching handler om at kunne genkende mønstre som opstår i teams og undgå at blive en del af dem.
Når et team skal have hul på en dynamisk innovationsproces, er splittet, skal sætte gang i en udvikling så de kan løse en opgave, opstår spørgsmålet, hvad kan få temaet til at samarbejde bedre?
De allerfleste grupper er yderst kompetente og rummer i sig selv svarerne på de givne udfordringer. Gruppen er blot ikke i stand til at få øje på løsningen.

Teamcoaching handler om at få større indsigt såvel teoretisk som praktisk, i de dynamiske processer der er i udvikling eller konflikt. Hvad blokere processen, så vi kan komme videre, hvilke andre vinkler er der på en give problemstilling, hvordan udfordres teamet til at tænke nyt og anderledes?

Catalyzator er i rollen som teamcoach, ansvarlig for bevidstgørelsen om ovenstående muligheder og forhindringer. Ved at alle i teamet kan se meningen med deres tilstedeværelse, med det fælles mål, opstår der en større ansvarlighed og følelse af forpligtigelse. Fokus for teamet bliver så løsningsmodeller, muligheder og ideer, samt teamet bliver i stand til at udnytte hinanden styrker. ”Vi følelsen” vinder og det gør virksomhedens bundlinje også.

Teamcoaching henvender sig til teams på alle niveauer, såvel nyetablerede som grupper der har arbejdet sammen gennem længere tid.

Catalyzator laver sideløbende med teamforløbet oftest også individuel coaching, således at alle medlemmer af teamet føler sig tryg gennem hele processen.

Team Coaching
er et stærkt værktøj til at udvikle kompetencer ved at:

 • Udvikle større ansvarlighed og bevidsthed
   

 • Kunne se og arbejde effektivt mod fælles mål
   

 • Fremme kvaliteten af opgaveløsning
   

 • Fremme evnen til at løse komplekse opgaver
   

 • Udvikle bedre arbejdsprocesser
   

 • Udvikle bedre arbejdsrelationer
   

 • Udvikle og fremme mere glade og tilfredse medarbejdere
   

 • Opbygge nye arbejdsformer
   

 • Opbygge større gensidig forståelse

Resultatet er bedre resultat(er) og bundlinie!!
 

Forside