Hvilke...  - individuel coaching  - team coaching  - idrætscoaching  - kurser  - coaching i teori og praksis  - teamcoaching kursus  - stress og coaching 

Teamcoaching.

Teamcoaching handler om at kunne genkende mønstre, som opstår i teams og undgå at blive en del af dem. Når teamet skal have hul på en dynamisk innovationsproces, er splittet eller skal sætte gang i en udvikling, så de kan løse en opgave, opstår spørgsmålet: hvad kan få temaet til at samarbejde bedre?
De fleste grupper er yderst kompetente og rummer i sig selv en løsning på de givne udfordringer. Gruppen er blot ikke i stand til at få øje på løsningen. Dette kursus henvender sig til alle som i forbindelse med deres arbejde eller fritid ønsker større indsigt i de processer, der er i teams under opstart, udvikling eller konflikt. Hvad blokerer processen, så vi kan komme videre, hvilke andre vinkler er der på en given problemstilling, hvordan udfordrer jeg teamet til at tænke nyt og anderledes? Få en introduktion til teamcoachingens begreber og teorier.

Indhold teamcoaching:

  • Udvikling af fælles vision og mission?

  • Team processer/udvikling

  • Opdagelse af teamets fælles kompetencer?

  • Udvikling af fælles værdier

  • Spilleregler

  • Team roller

Forside