Hvordan...  - er coaching hos Catalyzator  - interne organisationsforløb 

Hvordan arbejder vi?

Catalyzator tager udgangspunkt i den coachedes udfordringer, mål og drømme og det er vores fornemmeste opgave som coach at facilitere disse drømme på en måde således at processen og ansvaret for resultatet ligger hos den coachede. Det betyder med andre ord at der i coachingen ikke indgår rådgivning, terapeutiske værktøjer eller instruktion til løsning af de udfordringer, som den coachede kommer til os med. Med andre ord har Catalyzator ingen svar eller gode råd. Som Søren Kierkegaard sagde for mange år siden. ”Kunsten at hjælpe et andet menneske er at man, når det i sandhed skal lykkedes én af føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der”. Det allervigtigste element i coaching er nemlig altid at starte hvor du er.

Dertil har alle vores coaches har en ICC uddannelse, som gør at de er trænet i en lang række spørgeteknikker, med det formål at øge din selvindsigt idet erfaring med coaching viser at vi mennesker selv ligger inde med svarene på og nøglerne til egne udfordringer og hæmninger, ligesom vi alle rummer betragteligt mere styrke og indsigt, end vi krediterer os selv for. Coaching, for os tager derfor udgangspunkt i at udforske nutiden med henblik på at designe den ønskede fremtid. Kan man det? Ja, vi er overbevidste om at vi præcis kan skabe den fremtid vi drømmer om og give os selv det liv vi hver især fortjener, hvis vi tør. Og modet får vi når vi kan mærke hvordan det er, at stå i den fremtid vi ønsker, hvor fedt det føles, ja så kommer motivationen også til at gå vejen. Catalyzator arbejder derfor meget konkret med at foretage deciderede handlinger, som giver os nye erfaringer, således at det ikke kun bliver tænkte situationer. Vi mennesker gør som oftest det vi plejer, med det samme resultat. Når vi ønsker et andet eller nyt resultat er vi også nød til at finde frem til hvad vi så skal gøre anderledes. Og ved ikke kun at tænke os til forandringer, men også handlingsmæssigt fører det ud i livet, ja så er det at effekten virkelig kommer. Små succeser afstedkommer større succes, og vi som coaches, har derfor den ydmyge rolle sammen med den coachede at finde de opgaver som er tilpas udfordrende til at du har lyst og mod på at gå vejen.

Catalyzator ved at du kan ændre dit liv ved at gennemtænke og redefinere dine overbevisninger, samt ved konkrete handlinger drage dig nye og gode erfaringer.

Det handler om visioner og vilje, og du rummer viljen til at få det liv du ønsker dig. Det tror Catalyzator på at du gør!
 

Forside