Uddannelse  - Hvorfor vælge vores coachuddannelse   - Hvad er coaching - hos os og ICI? 

Hvad er coaching - hos os og ICI?

Coaching er for længst blevet en anerkendt og eftertragtet metode til faglig og personlig udvikling. Coaching kan skabe forandring i dit liv. Den kan give dig klarhed og skabe nye perspektiver. Med coaching kan du overvinde mentale grænser og opnå ting, du ikke troede mulige. Kort sagt: Hvis du er indstillet på forandring, er coaching et rigtig stærkt redskab.

For at coaching skal virke effektivt, kræver det dog, at kvaliteten af coachydelsen er i top. Men hvordan kan du som interesseret kunde gennemskue, hvor du finder en god coaching, som matcher dine ønsker? Med nedenstående in mente kan du selv bedømme, om vi lever op til dine krav.

Catalyzator og ICI – en international standard!

Hos Catalyzator har vi forpligtet os til at leve op til International Association Coaching of Instituts (ICI) og International Coaching Community ’s (ICC) høje standarter på området. Det betyder, at coachuddannelsen udbydes i samarbejde med Jørgen Svenstrup og Empowermind, der er dén eneste virksomheder i Danmark, der kan tilbyde en ICI international coachcertificering.

Helhedsorienteret coaching

I Catalyzator lægger vi vægt på at coache ud fra en helheds orienterede tankegang med interesse for det hele menneske. Vi mener nemlig, at man opnår de største resultater med coaching, når man inddrager hele det komplekse livsbillede og forstår din specifikke udfordring herudfra.

Dette står i modsætning til den meget målrettede coaching, hvor man kort sagt har en meget optimistisk tro på, at man kan coache direkte på et problem og overvinde det på kort tid. Efter vores mening er virkningen af en sådan hurtig-coaching overfladisk og kortvarig.

Vil man for eksempel håndtere en leder-udfordring, er det vigtigt, at man har selvindsigt nok til at tage højde for sine svage sider og er i stand til at spille på sine styrkesider. Du skal med andre ord forstå, at hele din person altid er en del af løsningen. Forstår du dette og dig selv, kan du bedre undgå faldgruber og nå sikkert i mål.

Med en hurtig-coaching, hvor du alene har fokuseret på en specifik udfordring, risikerer du omvendt at snuble over egne uerkendte svagheder. Desuden er du dårligt klædt på, når du står over for den næste udfordring.

Ingen rådgivning

En ICI-coach er trænet i en række forskellige spørgeteknikker, som har til formål at perspektivere vejene frem mod det mål, du har sat dig. ICI-coachen rådgiver derfor aldrig, men hjælper dig via sine spørgsmål til at gå i den retning, du ønsker.

Når ICI-coachen spørger i stedet for at give svar, er det fordi, vi mener, at du selv rummer det bedste svar på dine udfordringer. Hvis vi tog svaret fra dig og fortalte dig, hvad du skulle gøre for at nå dit mål, ville vi ikke kun gøre os klogere, end vi er. Vi ville også tage ansvaret fra dig og sætte en stopper for den personlige erkendelsesproces, du har ønsket at igangsætte.

Vores coaching er med andre ord noget helt andet end rådgivning. Vi er ikke din konsulent, din lærer eller mentor. Vi ønsker ikke at pådutte dig noget og har ingen forudindtaget idé om, hvad dit coachforløb skal føre til. Det bestemmer du. Du er eksperten, som bliver klogere på dig selv og dine mål ved at forholde dig til de spørgsmål, vi stiller undervejs.

Sæt handling bag ordene

Hos Catalyzator udfordrer vi dig ikke kun ved at stille spørgsmål. Efter hver coachsession vil du også blive udfordret til at afprøve nogle af de nye perspektiver, du har fremsat. For at sætte handling bag ordene.

Målet er at udforske, hvad der er muligt. Så du kan finde ud af, hvordan dine nye ideer virker i virkeligheden. På den måde vil dine konkrete erfaringer øges fra den ene coachsession til den næste. Og til sidst vil målet være inden for rækkevidde.

Forholdet mellem coachen og den coachede

Hos Catalyzator vil vi gerne se forholdet mellem coachen og den coachede som en form for partnerskab, hvor begge parter har en interesse i at skabe udvikling. Den som bliver coachet har en interesse i at udvikle sig personligt, og coachen har en professionel interesse i at få det til at ske.

I den forstand er de to samtalepartnere også ligeværdige. Du og din coach deler et ønske om at skabe forandring. Men jeres roller må nødvendigvis være væsensforskellige. Coachen vil aldrig forsøge at dele dine følelser eller enes med dig om noget. Han vil billedlig talt holde sig på passende afstand: Lytte omhyggeligt og kun forsøge at nå dig med sine spørgsmål.

Du vil derimod få mulighed for at indtage mange forskellige synsvinkler og f.eks. se på din lederrolle: indefra, udefra, på afstand eller tæt på, med dine medarbejderes eller konkurrentens øjne eller … you name it. Med hver synsvinkel vil coachen have hjulpet dig lidt nærmere et nyt syn på dig selv og din lederrolle. Efterfølgende vil hans spørgsmål måske dreje sig om, hvilket af disse syn, du selv finder mest interessant eller anvendeligt. Og sådan kan samtalen fortsætte frem mod dit erklærede mål.

Et klassisk coachforløb

Ethvert coachforløb er klart nok unikt, da det jo handler om dig og dine personlige udfordringer. Alligevel vil vejen frem mod en afklaring typisk inkludere nedenstående arbejdsfaser:

 • Hvad er vigtigt for dig, og hvad ønsker du at opnå?
  (dine personlige værdier & mål)

 • Hvorfor har du ikke gjort det endnu?
  (din adfærd og dine mentale overbevisninger)

 • Hvordan kommer du videre?
  (din handlingsplan)

 • Hvad skal du ellers være opmærksom på for at nå dit mål?
  (push-back i dine omgivelser, dine personlige omkostninger)

Typiske emner for coaching

Der er i princippet ikke grænser for, hvad du kan vælge at blive coachet i og ofte omhandler et coachforløb flere forskellige temaer. Her følger dog nogle af de mere typiske omdrejningspunkter. Du ønsker at:

 • Udvikle dig i din lederrolle

 • Blive bedre til jobsamtale

 • Skærpe dine evner til at skabe relationer til
  mennesker

 • Blive bedre til præsentationer overfor mange
  mennesker

 • Blive bedre til salg

 • Starte din egen virksomhed

 • Udvikle din gennemslagskraft

 • Skabe bedre resultater

 • Udvikle dine evner til at forhandle

 • Mindske din stres

 • Blive bedre til at prioritere

 • Blive afklaret på problemer & dilemmaer

 • Udvikle din karriere

 • Nå dine mål

 • Finde din motivation

 • Få et bedre liv

 • Etc. Etc

Forside